Grey Academy & e-Learning

Grey Academy

Consult the document regarding the Grey Academy by clicking here.

Raadpleeg die dokument rakende die Grey Akademie deur hier te kliek.

 

E-Learning

An e-learning system is used at Grey College. Moodle, a learning management system, is a free web-based application that Grey educators can use to create effective online learning sites.  It is available free of charge to all teachers and learners in the school.  The Moodle server is hosted at Grey College and is accessible from any place in the world with internet access. Learners should inquire from their teachers whether they use Moodle and if so, request an enrolment key to gain access to a specific course.

Moodle,‘n e-leersisteem word by Grey Kollege gebruik.  Dit is ‘n gratis web-gebaseerde toepassing wat Grey onderwysers kan gebruik om effektiewe aanlyn leerblaaie te skep. Dit is gratis beskikbaar aan alle onderwysers en leerders van die skool. Die Moodle-bediener word deur Grey Kollege beheer en is toeganklik vanaf enige plek in die wêreld waar daar internettoegang is. Leerders moet by hul onderwysers uitvind of Moodle in die spesifieke vak gebruik word en indien wel, sal die onderwyser ‘n toegangskode aan die leerders kan verskaf om toegang tot die spesifieke kursusmateriaal te verkry.

Kliek hier om die Moodle webtuiste te besoek.

Click here to visit Moodle site.