PACE Reports

Grey Kollege het onlangs die PACE verslagstelsel  geïmplementeer.  Hiervolgens word leerders se gedrag in elke klas deur onderwysers geevalueer op ‘n skaal van A – E.  Sleutel asb die leerder se studentenommer en ID-nommer in om toegang tot die mees onlangse PACE-verslag te verkry.

Grey College recently implemented the PACE report system.  The behaviour of each learner is evaluated by teachers in each class on a scale of A – E.  Please type in the learner’s student number and ID number to access the latest PACE report.