Timetable

An examination is written every second and fourth term.

Eksamens word elke tweede en vierde kwartaal geskryf. 

  1. Test timetables/Toetsroosters

    Toetse word deurlopend deur die jaar geskryf.  In die eerste en derde kwartaal word ‘n mini-eksamen geskryf. / Tests are written continually throughout the year.  In the first and third term, learners write a mini-examination. 
     

ii.   Examination timetables/Eksamenroosters    

         Junie 2018 (Gr.8 en 9)
         Junie 2018 (Gr. 10, 11, 12)

         NSC Matriekeindeksamen 2018

 

 

 

          Eksamenbeleid

          Examination pollicy

          Eksamentoelatingsbeleid (akkommodering)

          Examination accommodation policy (concession)

 

 

     iii.  Mathematics Academy/Wiskunde Akademie

 

*Grade 8 & 9 Maths Academy / Graad 8 & 9 Wiskunde Akademie