Timetable

An examination is written every second and fourth term.

Eksamens word elke tweede en vierde kwartaal geskryf. 

  1. Test timetables/Toetsroosters

    Toetse word deurlopend deur die jaar geskryf.  In die eerste en derde kwartaal word ‘n mini-eksamen geskryf. / Tests are written continually throughout the year.  In the first and third term, learners write a mini-examination. 

          Toetsrooster Mei 2019

ii.   Examination timetables/Eksamenroosters    
         2019 NSC National Examination Grade 12's
 

          Eksamenbeleid

          Examination pollicy

          Eksamentoelatingsbeleid (akkommodering)

          Examination accommodation policy (concession)

 

     iii.  Mathematics Academy/Wiskunde Akademie

          Grade 8 & 9 Maths Academy / Graad 8 & 9 Wiskunde Akademie