Timetable

An examination is written every second and fourth term.

Eksamens word elke tweede en vierde kwartaal geskryf. 

  1. Test timetables/Toetsroosters

    Toetse word deurlopend deur die jaar geskryf.  In die eerste en derde kwartaal word ‘n mini-eksamen geskryf. / Tests are written continually throughout the year.  In the first and third term, learners write a mini-examination. 

 

ii.   Examination timetables/Eksamenroosters    

      Graad 12 Eksamenrooster 2017

      Finale November eksamenrooster 8 & 9

      Finale November eksamenrooster 10 & 11      

      Tydsduur van vraestelle
 

Eksamenbeleid

Examination pollicy

 

     iii.  Mathematics Academy/Wiskunde Akademie

 

*Grade 8 & 9 Maths Academy / Graad 8 & 9 Wiskunde Akademie