Valentynsdag 2018


Valentynsdag 2018

Hoe gelukkig kan 'n man dan nou wees?
Daar het groot opgewondenheid geheers tydens hierdie dag en almal het bespiegel oor wie iets gaan kry. Die seuns het hulle beste voetjies voorgesit om die meisies te beïndruk.
Die meisies van Eunice, Oranje, Fichardtpark, Jim Fouché, Sentraal en St. Michaels is verwerlkom met rose en die toejuiging van die hele Grey Kollege se seuns.
Die Oranje Meisiessgroep, Con Spirito, het eers vir die seuns 'n serenade gesing. Daarna het hulle en Ind...omitus saamgesing en laastens het Indomitus al die meisies se harte laat smelt het met hulle goue stemme.
Die hoogtepunt van die dag was natuurlik weer die skoolkapteins se oomblik in die kollig en agter 'n mikrofoon.
Ons het verneem dat daar ongelukkig nie meer plek vir hulle is in Indomitus nie.
Maar nietemin, dit was 'n goeie poging en het baie Grey-guts gevat.
Die onderwyseresse is ook elkeen bederf met 'n roos.
Die dag is afgesluit waar die manne hullle geskenke van hulle geheime bewonderaars ontvang het.

Baie dankie aan al die betrokke onderwysers en ouers wat ook hierdie dag moontlik gemaak het.

Sharing Tools