Dubbele prestasie vir Henko


Dubbele prestasie vir Henko

Twee gesogte toekennings is onlangs aan Henko Delport toegeken tydens die jaarlikse prysuitdeling van Grey Kollege.

Hy het die Dok Malan-trofee vir sportmanskap ontvang vir sy besonderse ondersteuning en toegewydheid op en af van die sportveld af, sowel as die Grey Brak toekenning wat jaarlikse deur die Grey Reünie toegeken word.

Hy is boonop vereer met ‘n akademiese erewapen aangesien sy punte bo 82,5% is en hy onder die top 15 matrikulante verskyn.
Henko het die vakprys en dus ook ‘n medalje ontvang vir 92% in ekonomie.
Verder het hy vol erekleure in debat, joernalistiek en redenaars ontvang, sowel as halfkleure in skaak.

Henko is altyd bereid om te help.  Hy het ’n ongekende motivering en ondersteun altys sy maats.
Met redenaars en debat het hy die leiding geneem en was hy in ’n debatspan wat eerste in die Vrystaat was. Hulle het gekwalifiseer om aan die nasionale ATKV-debatkompetisie deel te neem, maar omdat sy hart, ’n Grey-hart is, het hy gekies om eerder teen Paul Roos deel te neem.  Daaroor het hy gewroeg, maar uiteindelik die hartsbesluit geneem.

Hy toon altyd ‘n oorvloed van respek tydens enige kontak met hom en hy was altyd op sy pos by oefeninge, toernooie, ligawedstryde en interskole, waar hy nie een skaakspel misgeloop het nie. 
Henko het voortdurend op eie inisiatief sy spelgehalte verbeter met ekstra kursusse en afrigting, met die uitsluitlike doel om nooit die Grey-span in die steek te laat nie. 
Vanaf graad 8 tot graad 12 het Henko meer as sy deel bygedra tot die sukses van Grey.
Hy is beslis ‘n voorbeeld van ‘n ware Grey-gentleman.

Die Grey Brak-wisseltrofee vanaf die Grey Reunie is ook aan hom toegeken nadat die matrikulante genooi is om te stem vir die leerling wat die beste voorstelling is van ‘n ware Grey Brak.
Dit is gebaseer op die volgende kriteria:

  • Passievol oor Grey Kollege, dit waarvoor die skool staan, sy waardes en tradisies

  • ‘n Ware Grey-gentleman

  • Omgee vir sy maats

  • Iemand wat waarskynlik ‘n sterk en lojale ondersteuner van Grey Reunie geleenthede en aktiwiteite sal wees in die toekoms en wat ander ook sal aanmoedig om deel te vorm van die Oud-Grey familie.

  • Die uitleef van waardes soos is respek, eenheid/spanwerk, maniere, integriteit, waagmoed, geduld, en selfdissipline.

    Veels geluk Henko!


 

Sharing Tools